Mít Thái

Mít thái hữu cơ của HTX DVNN Mỹ Long, 100% để trái chuyển sang trạng thái chín
100% TRÁI ĐƯỢC BAO TỪ NHỎ VÀ CHÍN TỰ NHIÊN
VỚI TIÊU CHÍ “3 KHÔNG”:
– KHÔNG THUỐC BVTV (HÓA HỌC)
– KHÔNG THUỐC BẢO QUẢN, KÍCH CHÍN …
– KHÔNG SƠ ĐEN

Danh mục: