Sản phẩm tiêu biểu

Chúng tôi cung cấp nông sản & thực phẩm tươi sạch 100%

SƠ LƯỢC VỀ CHÚNG TÔI

Xã Mỹ Long Với nhiều thuận lợi về mặt thổ nhưỡng cũng như: khí hậu, đất, nước nên những năm gần đây người dân đã chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ canh tác lúa, rau màu sang trồng cây ăn quả và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Với mong muốn trợ giúp người dân trong và ngoài xã tiêu thụ được sản phẩm nông sản của mình khi được mùa nhưng rơi vào tình cảnh mất giá,thương lái ép giá…
Được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp Tỉnh, Huyện, sự nhất trí của hơn 300 xã viên trong Xã Mỹ Long đã đi đến thống nhất thành lập HTX DVNN Mỹ Long vào ngày 08/09/2019 nhằm giúp địa phương đẩy mạnh và phát triển về nông nghiệp mà đặc biệt là về cây trái. Chúng tôi hiện đã và đang đi theo đúng định hướng của nguyên bí thư tỉnh ủy đồng tháp ông Lê Minh Hoan “sản xuất nông nghiệp là phải gắn liền với nền kinh tế nông nghiệp”.

Xem thêm

tin tức