Bí Thư tỉnh uỷ ghé thăm mô hình trồng chanh không hạt của HTX DVNN MỸ LONG

sáng ngày 14/04/2021 HTX DVNN MY LONG hân hạnh được đón tiếp Tân bí thư tỉnh Uỷ đồng Tháp ông LÊ QUỐC PHONG về thăm mô hình lien kết tiêu thụ của HTX DVNN MỸ LONG.

Cũng trong buổi trò chuyện này Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn Mạnh Để phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là hợp tác xãthời gian qua, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, chính sách để hỗ trợ kinh tế tập thể từ nguồn vốn, thông tin thị trường, kết nối nguồn nhân lực, cụ thể nhất là Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, trong thời gian tới, tỉnh đồng Tháp sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các  hợp tác xã DVNN phát triển, trong đó có HTX DVNN MY LONG, Vì đây là một trong những thành phần kinh tế quan trọng của tỉnh và đóng góp vào sự tăng trưởng của địa phương. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, không chỉ tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành về vai trò kinh tế tập thể, mà còn phải tăng cường tuyên truyền trong nhân dân bằng những mô hình hiệu quả, để người dân nhận thấy lợi ích, giá trị của kinh tế tập thể và tự nguyện tham gia.

Bên cạnh cơ chế, chính sách của Nhà nước để hỗ trợ hợp tác xã như: Tập huấn, kết nối doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, năng lực quản trị, vốn v.v.,

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hợp tác xã DVNN MỸ LONG phải tăng cường nâng cao năng lực tự thân của mình,gắn bó thường xuyên,chặt chẽ với các hợp tác xã bạn, với các phòng ban để kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề hợp tác xã còn vướng mắc trong quá trình hoạt động.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *