ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THƯỜNG NIÊN HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MỸ LONG Lần thứ I, nhiệm kì (2019-2024)

Ngày 24 tháng 05 năm 2022, tại Hội Trường UBND Xã Mỹ Long đã diễn ra đại hội đại biểu thường niên lần thứ I trong nhiệm kì (2019-2024)

Tổng số đại biểu thành viên tham dự: 50./90 , đạt 55 % trên tổng số đại biểu được mời

 1. Đại biểu khách mời:
 2. Ông (bà): Huỳnh Hữu Nhựt Chức vụ:chuyên viên ĐV: LMHTX Tỉnh Đồng Tháp
 3. Ông (bà): Đỗ Quốc Thái Chức vụ: Chuyên viên Phòng NN & PTNT Huyện  CL
 4. Ông (bà):Nguyễn Thị Mỹ Duyên Chức vụ: Phó Phòng KTHT Huyện Cao Lãnh
 5. Ông (bà): Đỗ Thanh Thuấn Chức vụ: P.CT HND Huyện Cao Lãnh
 6. Ông (bà): Nguyễn Văn Sĩ Chức vụ: CT Đơn vị UBND Xã Mỹ Long
 7. Ông (bà): Lê Trọng Nhân Chức vụ: BT ĐU Đơn vị UBND Xã Mỹ Long
 8. Ông (bà): Huỳnh Tuấn Hiệp Chức vụ: P.CT Đơn vị UBND Xã Mỹ Long
 9. Ông (bà): Phạm Văn Ut Chức vụ:P.BT ĐU Đơn vị UBND Xã Mỹ Long
 10. Ông (bà): Phạm Văn Ut Chức vụCT.MTTQ Đơn vị UBND Xã Mỹ Long
 11. Chủ tọa gồm 5 thành viên:
 12. Ông (bà): Phan Huấn Đỗ Chức vụ: CT.HĐQT Đơn vị HTX DVNN MỸ LONG
 13. Ông (bà): Nguyễn Văn Chí Tâm Chức vụ: TV.HĐQT Đơn vị HTX DVNN ML
 14. Ông (bà):Dương Thoại Mỹ Chức vụ: GĐ Đơn vị HTX DVNN ML
 15. Ông (bà):Phạm Văn Niềm Chức vụ: PGĐ. Đơn vị HTX DVNN ML
 16. Ông (bà):Nguyễn Thị Kim Xuyên Chức vụ: TBKS. Đơn vị HTX DVNN ML

III. Thư ký hội nghị: ban thư ký: Trần Ngọc Thơ và Thiệu Thị Chấm

 1. Nội dung hội nghị:
 2. Ông (bà) Dương Thoại mỹ Chức vụ: GĐ : Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tài chính HTX năm 2021
 3. Ông (bà) Phạm Văn Niểm.Chức vụ: P.GĐ: Thông qua Phương hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ GĐ 2022-2024
 4. Ông (bà) Nguyễn Thị Kim Xuyên Chức vụ: Trưởng BKS : Báo cáo hoạt động giám sát cũa HTX Giai đoạn 2020-2021
 5. Thông qua danh sách thành viên mới, thành viên xin ra HTX
 6. Bãi nhiệm Ông Nguyễn Văn Chí Tâm
 7. Bầu cử Thành viên HĐQT mới Ông Lê Văn Nam
 8. Đại biểu thành viên thảo luận, đóng góp ý kiến:

1/ Công tác quảng bá về HTX còn yếu dẫn đến nhiều Xã viên còn chưa nắm hết các nội dung công việc của HTX

2/.HTX giữ vững đồng vốn hoạt động có lãi là điều rất đáng khích lệ

3/ HTX còn thiếu các tài liệu đính kèm về chi tiết trong báo cáo tài chính

Và đẩy mạnh phát huy vùng trồng nguyên liệu chanh không hạt cùng với các sản phẩm tăng them đương cử như nước cốt chanh mật ong cô đặc

 • Đại biểu thành viên biểu quyết từng nội dung như sau:

1/ Báo cáo tài chính và kết quả SXKD, DV của HTX  năm 2021 /đạt 100 %

2/ Phương hướng/kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ GĐ 2022- 2025/ đạt 100  %

3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  HTX Năm 2021/đạt 100 %

4/ Quyết định lấy lãi gộp vốn nâng giá trị CP/năm 2021/ đạt 100 %

 • Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

* Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức biểu quyết giơ tay:

 1. Ông (bà):Lê Văn Nam đạt 100 %/tổng số đại biểu tham dự
 2. Ý kiến phát biểu của đại biểu khách mời:

1/  HTX DVNN Mỹ Long có những thành tích đáng được ghi nhận

2/ Trong thời gian tới HTX cần phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối hơn nữa trong nền kinh tế Nông nghiệp

3/ UBND Xã sẽ dốc toàn lực hỗ trợ HTX trong việc phát triển vùng trồng và xây dựng nhà máy nước cốt chanh mật ong cô đặc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *