ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MỸ LONG LẦN THỨ 2, NHIỆM KÌ (2019 – 2024)

Căn cứ luật Hợp Tác Xã năm 2012;

Căn cứ điều lệ Hợp Tác Xã năm 2019;

Được sự đồng thuận của Uỷ Ban Nhân Dân Xã Mỹ Long, ngày 30/06/2023 Hợp Tác Xã DVNN Mỹ Long đã tổ chức đại hội thường niên lần thứ 2, nhiệm kì (2019 – 2024).

Đến tham dự có đại diện lãnh đạo đến từ Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh, đại diện lãnh đạo đến từ UBND Huyện Cao Lãnh, đại diện các phòng ban của Huyện và đại diện lãnh đạo địa phương điều đến tham dự đầy đủ. Về phần đại biểu xã viên tham dự có 150/296  đại biểu chiếm 50,67% số đại biểu được mời.

Chương trình đại hội có các nội dung quan trọng được báo cáo đến từ đoàn chủ tịch điều đạt 100% biểu quyết đồng ý từ đại biểu gồm:

–   Báo cáo tình hình vốn tài sản, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023;

  • Báo cáo phương hướng của Hợp Tác Xã trong giai đoan (2023- 2024)
  • Báo cáo kiểm soát của ban kiểm soát Hợp Tác Xã năm 2022

Kết thúc đại hội các xã viên tham dự điều hài lòng với những giải trình đến từ Đoàn chủ tịch . Về phía Hợp Tác Xã cũng rút ra cho mình nhiều bài học kinh nghiệm và hứa hẹn cho  kì đại hội tới thành công hơn nữa.

Một lần nữa Hợp Tác Xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long chân thành cảm ơn quý khách dự, quý đại biểu đã đến tham dự và góp phần làm nên thành công chung cho đại hội.