Gs.ts.VÕ TÒNG XUÂN phát biểu tại hội thảo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tỉnh đồng tháp