Mã Vùng Trồng Sầu Riêng đầu tiên tại Đồng Tháp được Tổng Cục Hải Quan Trung Quốc Cấp phép Xuất khẩu do Hợp Tác Xã DVNN Mỹ Long Quản Lý


Kể từ ngày 07/09/2022, Tồng Cục Hải Quan Trung Quốc chính thức phê duyệt 51 mã vùng trồng sầu riêng của Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Vùng trồng sầu riêng vinh dự đứng vị trí thứ 51 mang số hiệu VN-DTOR 0228 là vùng trồng sầu riêng thuộc sở hữu của Hợp Tác Xã DVNN  Mỹ Long.

Kể từ khi có mã số vùng trồng, Lãnh đạo, tập thể, nông dân Xã Mỹ Long vui mừng khôn tả xiết, nhiều Doanh Nghiệp Lớn có Mã đóng gói được phép xuất khẩu lần đầu tiên theo hướng chính ngạch tìm đến vùng trồng sầu riêng Xã Mỹ Long và thu mua bao tiêu toàn bộ sầu riêng đang cho trái tại vùng Trồng với mức giá cao hơn thương lái dao động từ  2.000 – 5000 đ / kí.

Dù sản lượng chưa cao trong năm 2022, nhưng đã mở ra một tương lai tươi sang cho bà con trồng sầu riêng Xã Mỹ Long.

Xem danh sách mã vùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *