MÀN “LỤM GIẢI” SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP HUYỆN CỦA HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MỸ LONG

Sáng ngày 25/08/2023 Hội đồng chấm giải các sản phẩm dự thi công nghiệp nông thôn huyện Cao Lãnh tiến hành trao giải cho 4 sản phẩm đạt đũ tiêu chí, trong đó có Hợp Tác Xã DVNN Mỹ Long với sản phẩm “nước cốt chanh mật ong cô đặc”.

Dự kiến trong tháng 9, Hợp Tác Xã DVNN Mỹ Long sẽ khắc phục những thiếu sót tiến hành dự thi cấp Tỉnh cho sản phẩm này.