Phòng NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CAO LÃNH trao tặng hơn 50.000 tem truy xuất nguồn gốc

Ngày 08/04/2022, đại diện lãnh đạo Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Cao Lãnh Ông Huỳnh Thanh Sơn đã trao tặng HTX DVNN MỸ LONG hơn 50.000 tem truy xuất nguồn gốc cho các loại nông sản của HTX DVNN MỸ LONG trong thời gian tới. Có thể thấy nông sản địa phương đã và đang nâng lên một tầm cao mới để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao trên thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *